Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels Bed & Breakfast Blossom.

1. Algemeen

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast
Blossom, Leidsegracht 33h, 1017 NB Amsterdam.
• Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
• Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
• De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de
gebruikers.
• Eventuele beschadigingen en ongelukjes graag melden bij de eigenaar.
• De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met
onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast ‘Blossom”ontzeggen en/of
weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de
verblijfskosten.
• Gasten van Bed & Breakfast ‘Blossom’ dienen zich te houden aan het onderstaande
Huishoudelijke regelement.

2. Reservering en bevestiging

• Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast ‘Blossom’ worden geen extra
kosten in rekening gebracht.
• De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch of per e-mail worden aangegaan.
• Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van de reservering. Hiermee is uw reservering
definitief.

3. Betaling

• De verblijfskosten dienen twee weken voor aankomst te zijn voldaan of contact bij aankomst.

4. Annulering

• Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo
spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen
aanbieden.
• Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum is 20% van het bedrag als vergoeding
verschuldigd.
• Bij annulering op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0313469148
tnv J.J.M. Schevers

Huishoudelijk Regelement

Aankomst en vertrek
• Op de dag van aankomst kunt u tussen 14.00 en 19.00 uur Inchecken. Komt u later aan dan graag
overleg over het tijdsstip.
• Op de dag van vertrek dient de kamer om 12.00 uur vrij te zijn.

• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt
• Het ontbijt wordt, in overleg, tussen 7.30 en 10.00 uur geserveerd.

Uw verblijf
• Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 7.00 uur, dient te worden voorkomen.
• Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in Bed& Breakfast ‘Blossom’.
• Boeken en folders liggen ter inzage en zijn niet om mee te nemen.
• De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden.
• De EHBO doos bevindt zich bij de eigenaar in huis.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Roken is niet toegestaan